Ekåsen

Ekåsen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14