Finshult

Finshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 99