Fylleskog

Fylleskog förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 44