Hagen

Hagen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1