Hagen

Hagen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 1