Hagen

Hagen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 234
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 235
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 236
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 229
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 231
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 232
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 35