Hässlebacken

Hässlebacken förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72