Hässlebacken

Hässlebacken förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72