Årshult

Årshult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 27