Holmborna

Holmborna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 88