Holmborna

Holmborna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 88