Hyalt

Hyalt förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 8