Klövaryd

Klövaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2