Ljustorp

Ljustorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 1