Loftesnäs

Loftesnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28