Loftesnäs

Loftesnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28