Långhult

Långhult förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 189
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 158
Sunnerbo saköre 1571 uppslag 1