Målaskog

Målaskog förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 22