Målaskog

Målaskog förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 59