Mårarp

Mårarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 117
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1599 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1601 uppslag 1