Osaboda

Osaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 64