Olshammar

Olshammar förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 101