Olshammar

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8