Ottarp

Ottarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 98
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1589 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1597 uppslag 1