Ottarp

Ottarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4