Ottersnäs

Ottersnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 20