Ottersnäs

Ottersnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 20