Kvarngård

Kvarngård förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 118