Äståkra

Äståkra förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1583 uppslag 2