Repatorp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 9