Repatorp

Repatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 98