Roen

Roen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 226