Roen

Roen förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 9