Roen

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 6