Ryssby

Ryssby förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 224
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 131
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 205
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 228
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 128
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1713 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1576 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 2