Skeda

Skeda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 208