Skeda

Skeda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 130