Smedjemåla

Smedjemåla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2