Stensnäs

Stensnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 22