Stensnäs

Stensnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 103
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 22