Stensnäs

Stensnäs förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 22