Stockaryd

Stockaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7