Stockaryd

Stockaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 104