Strättö

Strättö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 228