Strättö

Strättö förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10