Angelstad

Angelstad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1676 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 153
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 142
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 188
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 200
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 201
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 202
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1568 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1575 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1581 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1600 uppslag 1