Angelstad

Angelstad förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 121