Sunnerå

Sunnerå förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1597 uppslag 1