Sunnerå

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1