Sunnerå

Sunnerå förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1708 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 1