Sälleberg

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5