Sälleberg

Sälleberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 107
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 228