Sälleberg

Sälleberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 101