Tesås

Tesås förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 40