Tuna

Tuna förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 4