Ugglansryd

Ugglansryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 122