Ugglansryd

Ugglansryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 69