Ugglansryd

Ugglansryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 45