Väraboda

Väraboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7