Väraboda

Väraboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 114
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 191
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 138