Östraby

Östraby förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 80
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 138
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 127
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 119
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 137
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 102
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 101
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 85
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 214
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 146
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 228
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 152
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 3
Sunnerbo saköre 1578 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1591 uppslag 1