Östraby

Östraby förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1685 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1711 uppslag 2