Biskopsvara

Biskopsvara förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 95