Överåkra

Överåkra förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 73