Boarp

Boarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 140
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 141
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 100
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 157
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 93
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 99
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 215
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4
Sunnerbo saköre 1572 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1584 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 1