Boarp

Boarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 106
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1634 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1680 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 87
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1704 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1706 uppslag 4