Bräkentorp

Bräkentorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 122
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 126
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 151
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 156
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 159
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 2