Bräkentorp

Bräkentorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1657 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1709 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1712 uppslag 5