Buggatorp

Buggatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 125
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 89
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2