Buggatorp

Buggatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1639 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34