Buggatorp

Buggatorp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34