Fageryd

Fageryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 112
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 53