Fageryd

Fageryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4