Fiskeryd

Fiskeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158