Fiskeryd

Fiskeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34