Fiskeryd

Fiskeryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 108
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 158