Fiskeryd

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47