Grimmarp

Grimmarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34