Grimmarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4