Grimmarp

Grimmarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1646 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1674 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 111
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 121
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 116
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 160
Sunnerbo dombok 1715 uppslag 5