Hårenberg

Hårenberg förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110