Ivla

Ivla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 5