Ivla

Ivla förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 105
Sunnerbo dombok 1605 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1610 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1614 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 88
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 115
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1624 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1644 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1645 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1647 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 50
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 71
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 45
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 61
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 35
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 43
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1664 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 96
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 143
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 158
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 145
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 148
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 46
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 120
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 90
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 91
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 41
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 113
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 98
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 82
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 229
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1714 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1570 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1573 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1574 uppslag 1
Sunnerbo saköre 1586 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1588 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1599 uppslag 1