Bjärnaryd

Bjärnaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1633 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1641 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1666 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 1
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 73
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 95
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 94
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 97
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 52
Sunnerbo dombok 1705 uppslag 3