Kuggaboda

Kuggaboda förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1608 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 44
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 58
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 81
Sunnerbo dombok 1620 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 55
Sunnerbo dombok 1622 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1627 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 19
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1638 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1643 uppslag 4
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 6
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1665 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 124
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 139
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 144
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 77
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 127