Läsaryd

Läsaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2