Läsaryd

Läsaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1603 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1611 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 2
Sunnerbo dombok 1619 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1623 uppslag 54
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 23
Sunnerbo dombok 1632 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1636 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1637 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 31
Sunnerbo dombok 1649 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1653 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1655 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 8
Sunnerbo dombok 1658 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 42
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 51
Sunnerbo dombok 1660 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1663 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1669 uppslag 7
Sunnerbo dombok 1675 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1679 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1686 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1688 uppslag 70
Sunnerbo dombok 1689 uppslag 3
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 78
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 123
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 40
Sunnerbo dombok 1691 uppslag 86
Sunnerbo dombok 1692 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 32
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 34
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 37
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 56
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 129
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 130
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 38
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 59
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 76
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 84
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 109
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 110
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 149
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 150
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 147
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 72
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 155
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 212
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 214
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 199
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 200
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 134
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 133
Sunnerbo dombok 1707 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1577 uppslag 2
Sunnerbo saköre 1582 uppslag 2