Runkarp

Hjälmaryd förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11