Runkarp

Runkarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119