Runkarp

Runkarp förekommer på följande sidor.

Namn och sida
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 65
Sunnerbo dombok 1604 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1609 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 5
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1613 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1615 uppslag 39
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 22
Sunnerbo dombok 1616 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1617 uppslag 36
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 17
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1618 uppslag 79
Sunnerbo dombok 1621 uppslag 67
Sunnerbo dombok 1625 uppslag 62
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1626 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1628 uppslag 33
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1629 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1630 uppslag 10
Sunnerbo dombok 1631 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1635 uppslag 18
Sunnerbo dombok 1640 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1642 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1648 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 63
Sunnerbo dombok 1650 uppslag 57
Sunnerbo dombok 1651 uppslag 27
Sunnerbo dombok 1652 uppslag 64
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1654 uppslag 69
Sunnerbo dombok 1656 uppslag 29
Sunnerbo dombok 1659 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1661 uppslag 9
Sunnerbo dombok 1662 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 20
Sunnerbo dombok 1667 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 14
Sunnerbo dombok 1668 uppslag 15
Sunnerbo dombok 1670 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1671 uppslag 13
Sunnerbo dombok 1672 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 48
Sunnerbo dombok 1677 uppslag 49
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1678 uppslag 12
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 16
Sunnerbo dombok 1682 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1683 uppslag 53
Sunnerbo dombok 1684 uppslag 11
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 28
Sunnerbo dombok 1687 uppslag 30
Sunnerbo dombok 1690 uppslag 83
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 60
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 74
Sunnerbo dombok 1693 uppslag 92
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 75
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 104
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 135
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 136
Sunnerbo dombok 1694 uppslag 154
Sunnerbo dombok 1695 uppslag 66
Sunnerbo dombok 1696 uppslag 47
Sunnerbo dombok 1697 uppslag 21
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 24
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 25
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 26
Sunnerbo dombok 1698 uppslag 172
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 68
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 118
Sunnerbo dombok 1699 uppslag 119